هاست اشتراکی لینوکس

هاست لینوکس 250 مگابایت

فضا 250مگابایت
پهنای باند 2500مگابایت
دامین اضافه 0
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود

هاست لینوکس 500 مگابایت

فضا 500مگابایت
پهنای باند 5000مگابایت
دامین اضافه 0
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود

هاست لینوکس 1000 مگابایت

فضا 1000مگابایت
پهنای باند 10000مگابایت
دامین اضافه 0
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود

هاست لینوکس 2000 مگابایت

فضا 2000مگابایت
پهنای باند 20000مگابایت
دامین اضافه 0
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود